Thursday, May 19, 2022   Login  
 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות    
יום ראשון 15.05 יום שני 16.05 יום שלישי 17.05 יום רביעי 18.05 יום חמישי 19.05 יום שישי 20.05
0
מפגש בוקר  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מפגש בוקר
גלר ג'ואל
מפגש בוקר  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מפגש בוקר
גלר ג'ואל
מפגש בוקר  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מפגש בוקר
גלר ג'ואל
מפגש בוקר  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מפגש בוקר
שפמן גלית
מפגש בוקר
גלר ג'ואל
מפגש בוקר  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
1
שפה ירוקה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
חוות הנוי
שפמן גלית
שפה כחולה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
אוריגמטריה 2  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מדעים 1  (חדר מדעים \ יצירה)
שפמן גלית
מבדק שבועי בחשבון או שפה
גלר ג'ואל
מבדק חשבון  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
2
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
שפה כחולה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
משק חי קב' 1  (משק חי)
ספיבק גלי
סדנה וחצר - קב' 2  (סדנת הנגרות)
תומר קרן
חוות הנוי
שפמן גלית
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
תגבור שפה
הרצוג ניצה
שפה ירוקה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
סדנה וחצר - קב' 3  (סדנת הנגרות)
תומר קרן
מדעים 1  (חדר מדעים \ יצירה)
שפמן גלית
מבדק שפה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
חשבון 2  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
סדנה וחצר - קב' 1  (סדנת הנגרות)
כהן קרן
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
משק חי קב' 3  (משק חי)
ספיבק גלי
תגבור שפה
הרצוג ניצה
3
תגבור שפה
הרצוג ניצה
חשבון 3  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
משק חי קב' 1  (משק חי)
ספיבק גלי
סדנה וחצר - קב' 2  (סדנת הנגרות)
תומר קרן
חוות הנוי
שפמן גלית
שפה אדומה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
סדנה וחצר - קב' 3  (סדנת הנגרות)
תומר קרן
אוריגמטריה 1  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מדעים 2  (חדר מדעים \ יצירה)
שפמן גלית
מעגל עבודה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
תגבור שפה
הרצוג ניצה
משק חי קב' 3  (משק חי)
ספיבק גלי
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
סדנה וחצר - קב' 1  (סדנת הנגרות)
כהן קרן
4
חינוך גופני  (מגרש ספורט)
ויסוצקי גלי
נושא
גלר ג'ואל
נושא  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
משק חי קב' 2  (משק חי)
ספיבק גלי
חשבון 1  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
תגבור שפה
הרצוג ניצה
מבדק שפה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מדעים 2  (חדר מדעים \ יצירה)
שפמן גלית
תגבור שפה
הרצוג ניצה
חינוך גופני  (מגרש ספורט)
ויסוצקי גלי
תגבור שפה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
5
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
שפה אדומה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
תגבור שפה
הרצוג ניצה
חינוך גופני  (מגרש ספורט)
ויסוצקי גלי
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
חשבון 3  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
משק חי קב' 2  (משק חי)
ספיבק גלי
מעגל עבודה
שפמן גלית
חשבון 2  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
חשבון 1  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
מעגל עבודה
גלר ג'ואל
תגבור שפה
הרצוג ניצה
6
מעגל חצר במגרש  (מגרש ספורט)
פלד גליה
מעגל חצר וארוחת צהריים  (מגרש ספורט)
מעגל חצר וארוחת צהריים  (מגרש ספורט)
מעגל חצר במגרש  (מגרש ספורט)
פלד גליה
מעגל חצר וארוחת צהריים  (מגרש ספורט)
מעגל חצר במגרש  (מגרש ספורט)
פלד גליה
מעגל חצר וארוחת צהריים  (מגרש ספורט)
מעגל חצר במגרש  (מגרש ספורט)
פלד גליה
מעגל חצר במגרש  (מגרש ספורט)
שפמן גלית
מעגל חצר וארוחת צהריים  (מגרש ספורט)
פגישת המחנכות עם הדס
בקל לואנה רלוקה
7
שעת קריאה ומפגש צהרים
תגבור שפה  (נופים (חדר אמנות))
פלד גליה
שעת קריאה ומפגש צהרים
תגבור שפה  (נופים (חדר אמנות))
פלד גליה
תגבור שפה  (נופים (חדר אמנות))
פלד גליה
שעת קריאה ומפגש צהרים
תגבור שפה  (נופים (חדר אמנות))
פלד גליה
תורה  (אגמון (כיתה א))
בקל לואנה רלוקה
שעת קריאה ומפגש צהרים
8
תרגולים בכיתה  (אגמון (כיתה א))
גלר ג'ואל
שחמט מתחילים א-ב  (חדר מדעים \ יצירה)
מלקר בסיל
איורים וסיפורים א-ב  (נופים (חדר אמנות))
פלג חיים טליה
משק חי  (משק חי)
ספיבק גלי
פעילות כיתתית  (אגמון (כיתה א))
גלר ג'ואל
תרגולים בכיתה  (אגמון (כיתה א))
גלר ג'ואל
ריקוד  (סטודיו למחול)
ילנה
כלבנות  (ארכיון)
אירה ודבורה
קפוארה ואקרובטיקה  (אולם תנועה)
קופיאל דודי
יצירה ואמנות  (נופים (חדר אמנות))
ביליה יעל
פיסול בחומרים  (נופים (חדר אמנות))
ביליה יעל
כדורגל א-ג  (מגרש ספורט)
רויזמן עידן
תרגולים בכיתה  (אגמון (כיתה א))
שפמן גלית
סטודיו יצירה פתוח  (משעולים (משרדים))
פלג חיים טליה
משק חי  (משק חי)
ספיבק גלי
תרגולים בכיתה  (אגמון (כיתה א))
גלר ג'ואל
אווטאר א-ב  (אגמון (כיתה א))
חריטן גל
ברייקדאנס  (סטודיו למחול)
סופר יניב
9
כלבנות  (ארכיון)
אירה ודבורה
תרגולים בכיתה  (אגמון (כיתה א))
גלר ג'ואל
איורים וסיפורים א-ב  (נופים (חדר אמנות))
פלג חיים טליה
פעילות כיתתית  (אגמון (כיתה א))
גלר ג'ואל
ריקוד  (סטודיו למחול)
ילנה
כדורסל  (מגרש ספורט)
מזרחי ערן
תרגולים בכיתה  (אגמון (כיתה א))
גלר ג'ואל
יצירה ואמנות  (נופים (חדר אמנות))
ביליה יעל
עיסת נייר  (משעולים (משרדים))
פיסול בחומרים  (נופים (חדר אמנות))
ביליה יעל
תרגולים בכיתה  (אגמון (כיתה א))
שפמן גלית
כדורגל א-ג  (מגרש ספורט)
רויזמן עידן
סטודיו יצירה פתוח  (משעולים (משרדים))
פלג חיים טליה
קרוספיט  (אולם תנועה)
פניאל הדר
תרגולים בכיתה  (אגמון (כיתה א))
גלר ג'ואל
משק חי  (משק חי)
ספיבק גלי
שעשועי מדע א-ב  (חצר גבעות)
סוחנוב סרגיי
10
מעודכן ל: 13.12.2021, שעה: 18:00, מסך: A129672
שחף מערכות מידע